ESSENCES

The pieces of the ESSENCES series represents the eastern five elements through the formal language of the porcelain, the oxides and glazes.

Az ESSENCES sorozat darabjai a keleti kultúra öt elemét képviselik a porcelán, a színezőoxidok és a mázak formanyelvén keresztül.


Materials and dimensions / Anyagok és méretek

Porcelain / Porcelán
Ø 25 cm


Made during the final year of my vocatoinal school studies / Készült a keramikus szakképzésem utolsó félévében

Consultant / Konzulens

Boglárka FEKETŰ


Photos / Fotók

© Miklós BÁN