POETTERY

The POETTERY experimental series aims to show an organic relationship between shape and surface of usable ceramic plant pots. Each piece was thrown and deformed on the potter’s wheel, leaving a trace on the outside surface. Cracked and crushed textures make the shaping effects visible, but in interaction with plants, they can also be perceived as a force exerted by the roots. Thus the plant and the object, living and inanimate material forms a natural unit.

A POETTERY egy kísérleti sorozat, melynek célja a forma és a felület szerves kapcsolatának megteremtése növénytartó kerámiakaspókon. Minden darabját fazekaskorongon korongoztam és deformáltam, melynek nyomán a külső felületen lenyomatok keletkeztek. A repedezett és szabdalt textúrák visszautalnak az alakító hatásokra, de a növényekkel való kölcsönhatásban akár a gyökerek által kifejtett erőhatásként is érzékelhetőek. Így növény és tárgy, az élő és élettelen anyaga természetes egységet alkot.

Materials and dimensions / Anyagok és méretek

Stoneware, porcelain / Kőedény, porcelán
Various sizes / Különböző méretek
Various colors / Különböző színek


Made during the Ceramic Design BA course “Open firing” / Készült a Kerámiatervezés BA “Nyílt lángú égetés” kurzusán

Consultant / Konzulens

Péter KEMÉNY

Photos / Fotók

© Hajnal GYEVIKI