OPEN FIRED IMAGERY

Meadow / Mező

Open firing – be it wood or gasfiring – is a great companion to the artist to express themselves through the interactions of the materials. They are both in constant presence, making each piece unrepeatable.

A nyílt lángú égetés – legyen az fa vagy gáztüzelés – nagyszerű társ a művész számára, hogy kifejezze magát az anyagok kölcsönhatása révén. Mindketten állandó jelenlétben vannak, így minden egyes darab megismételhetetlen.

The pieces of the series were made with different techniques: they include unglazed ash imprinted, engobe painted, ash-glazed, salt-glazed, Far Eastern (shino, tenmoku, chun and the so-called oxblood) glaze pieces, as well as metal wire experiments.


A sorozat darabjai különböző technikákkal készültek: megtalálhatók közöttük mázatlan hamu lenyomatos, engóbos festett, hamumázas, sómázas, távol-keleti (shino, tenmoku, chün és ún. ökörvér) mázas darabok, illetve fémdrótos kísérletek is.


Materials and dimensions / Anyagok és méretek

Stoneware / Kőedény
Various sizes / Különböző méretek


Made during the Ceramic Design BA course “Open firing” / Készült a Kerámiatervezés BA “Nyílt lángú égetés” kurzusán

Supervisor / Témavezető

Péter KEMÉNY

Photos / Fotók

© Hajnal GYEVIKI